Uppgift 2

 

Bildsal

Bildundervisning i grundskolan årskurs 7-9

Analys 2:

Analysera reklambilden enligt nedan frågeställning.

Tänk på att innehållet är det viktiga och inte mängden text

Du ska berätta varför du tänker och associerar som du gör,

hur du kommit fram till dina svar

Överskrift på pappret är ditt namn och din klass

Uppgiften kommer att bedömas för betyg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Berätta om reklamen.

Beskriv vad du ser? Vad är det för miljö? Var utspelar sig reklamen?

Vad finns i bakgrunden?

Finns det människor och djur? Hur ser de ut? Vad gör de?

Vad händer i bilden?

Finns det detaljer som är viktiga att nämna?

 

2.På vilket sätt försöker den fånga vår uppmärksamhet?

Vad är det som vi skall upptäcka/titta på?

Hur leder bilden vår blick?

 

3.Vem är sändaren?

Vem är det som ligger bakom reklamen?

 

4.Vilken är mottagaren/målgruppen?

Vem är reklamen gjord för? Vem är personen/gruppen som skall infångas?

 

5.Hur framställs personen/personerna?

Personen/personerna i reklamen vilka är de? Vad ska de föreställa?

Vilka egenskaper kan de tillskrivas? Starka, trygga, sportiga, smarta etc.

Finns det stereotyper som utnyttjas? En stereotyp är en inre bild av en grupp och dess medlemmar, ofta i form utav förenklade, negativa bilder av gruppmedlemmarnas egenskaper.

 

6.Vad är budskapet?

Vad vill man berätta med reklamen?

Vad är det de vill säga för att få mottagaren/målgruppen att bli intresserad av produkten?

 

7.Hur samverkar text/bild och bild?

Är det så att bilden och texterna bildar en helhet?

Berättar de samma saker?

Blir budskapet tydligare?

 

8.Hur tolkar du reklamen? Har sändaren lyckats? Vad tycker du?

Vad tycker du att reklamen handlar om?

Är det samma som sändaren vill visa?

Har sändaren lyckats med sin reklam? Sitt budskap?

Tror du mottagaren/målgruppen fångas?

Vad tycker du om reklamen? Varför?

 

Extrauppgift: analys av REKLAM

Använd ovan frågeställning till nedan bilder..

Uppgift att göra när du är klar men

även för dig som vill skriva en extra för att du vill visa dina kunskaper