Uppgift 1

 

Bildsal

Bildundervisning i grundskolan årskurs 7-9

Analys 1:

Ni får fem olika reklambilder med olika frågeställningar

Ni diskuterar och skriver ner era tankar

Överskrift på pappret är era namn & klass

Skriv även vilken reklam ni analyserat

Uppgiften kommer att bedömas för betyg

 

 

Reklamanalys: Adidas

 

1.Vem är avsändare?

Hur kan du se det?

 

2.Vem är mottagare/målgrupp?

Hur kan du se det?

Hänvisa till detaljer i reklamen.

 

3.Vad fångar ditt intresse?

 

4.Är personen objekt/subjekt?

Vad säger blicken?

Subjekt: aktiv, tänkande, kännande och handlande

Objekt: passiv, till för betraktaren

 

5.Vilken vinkel är bilden tagen i?

Grodperspektiv/Fågelperspektiv/Neutral vinkel

 

6.I vilken miljö är reklamen?

Vad säger miljön om produkten?

 

7.Om det finns text med i reklamen…?

Hur är den utformad?

Påverkar den tolkningen av reklamen?

 

8.Vad är din tolkning av reklamen?

 

9.Vad tycker du om reklamen?

 

 

 

Reklamanalys: Coop

 

1.Vem är avsändare?

Hur kan du se det?

 

2.Vem är mottagare/målgrupp?

Hur kan du se det? Hänvisa till detaljer i reklamen.

 

3.Vad fångar ditt intresse?

 

4.Hur är texten utformad?

Påverkar den tolkningen av reklamen?

 

5.Vad är din tolkning av reklamen?

 

6.Vad tycker du om reklamen?

 

 

Reklamanalys: Diesel

 

1.Vem är avsändare?

Hur kan du se det?

 

2.Vem är mottagare/målgrupp?

Hur kan du se det?

Hänvisa till detaljer i reklamen.

 

3.Vad fångar ditt intresse?

 

4.Är personerna objekt/subjekt?

Vad säger blicken?

Subjekt: aktiv, tänkande, kännande och handlande

Objekt: passiv, till för betraktaren

 

5.Vilken vinkel är bilden tagen i?

Grodperspektiv/Fågelperspektiv/Neutral vinkel

 

6.I vilken miljö är reklamen?

Vad säger miljön om produkten?

 

7.Om det finns text med i reklamen…?

Hur är den utformad?

Påverkar den tolkningen av reklamen?

 

8.Vad är din tolkning av reklamen?

 

9.Vad tycker du om reklamen?

 

 

Reklamanalys: Lego

 

1.Vem är avsändare?

Hur kan du se det?

 

2.Vem är mottagare/målgrupp?

Hur kan du se det?

Hänvisa till detaljer i reklamen.

 

3.Vad fångar ditt intresse?

 

4.Är personen objekt/subjekt?

Vad säger blicken?

Subjekt: aktiv, tänkande, kännande och handlande

Objekt: passiv, till för betraktaren

 

5.Hur framställs flickan?

 

6.Om det finns text med i reklamen…?

a.Hur är den utformad?

b.Påverkar den tolkningen av reklamen?

 

7.Vad är din tolkning av reklamen?

 

8.Vad tycker du om reklamen?

 

 

 

Reklamanalys: Dolce & Gabbana

 

1.Vem är avsändare?

Hur kan du se det?

 

2.Vem är mottagare/målgrupp?

Hur kan du se det?

Hänvisa till detaljer i reklamen.

 

3.Vad fångar ditt intresse?

 

4.Är kvinnan/männen objekt/subjekt?

Vad säger blicken?

Subjekt: aktiv, tänkande, kännande och handlande

Objekt: passiv, till för betraktaren

 

5.Vilken vinkel är bilden tagen i?

Grodperspektiv/Fågelperspektiv/Neutral vinkel

Hur påverkar det uppfattningen av kvinnan och männen?

 

6.Hur framställs kvinnan?

 

7.Hur framställs männen?

 

8.Vad tycker du om reklamen?