Analys av reklam

 

Bildsal

Bildundervisning i grundskolan årskurs 7-9

Bildanalys: REKLAM

Inom detta arbetsområde kommer ni att få:

- genomgång av reklam och dess olika sätt att påverka

- mottagare och sändare av reklam

- stereotyper och hur dessa utnyttjas i reklam

- analys 1: reklambilder gruppuppgift (2-3 st per grupp)

- analys 2: en reklambild enskild uppgift

- analysförmågan och betygssystemet kopplat till att skriva en reklamanalys

 

Reklam

Reklam finns över allt. Vi möter det dagligen på tv, i tidningar, på radio och i offentlig miljö.

Reklamen görs bl.a. för:

- försäljning av varor och produkter

- information om t.ex. vägarbete, spårvagnsändringar, mediciner, vård, återkallning av

farlig vara

- information om utbildningar, yrken och lediga tjänster, t.ex. gymnasiemässan

- riktad reklam som skickas hem till en viss person utifrån t.ex. ålder, yrke, intressen

- reklamblad, varuprover, prova-på-rabatt, köp 3 betala för 2

- telefonförsäljning

 

Sändare - Mottagare

 

Objekt - Subjekt

 

Stereotyper

 

Diskriminerande reklam

 

 

 

 

 

 

Frågeställning för analys av reklam

 

1.Berätta om reklamen.

Beskriv vad du ser? Vad är det för miljö? Var utspelar sig reklamen?

Vad finns i bakgrunden?

Finns det människor och djur? Hur ser de ut? Vad gör de?

Vad händer i bilden?

Finns det detaljer som är viktiga att nämna?

 

2.På vilket sätt försöker den fånga vår uppmärksamhet?

Vad är det som vi skall upptäcka/titta på?

Hur leder bilden vår blick?

 

3.Vem är sändaren?

Vem är det som ligger bakom reklamen?

 

4.Vilken är mottagaren/målgruppen?

Vem är reklamen gjord för? Vem är personen/gruppen som skall infångas?

 

5.Hur framställs personen/personerna?

Personen/personerna i reklamen vilka är de? Vad ska de föreställa?

Vilka egenskaper kan de tillskrivas? Starka, trygga, sportiga, smarta etc.

Finns det stereotyper som utnyttjas? En stereotyp är en inre bild av en grupp och dess medlemmar, ofta i form utav förenklade, negativa bilder av gruppmedlemmarnas egenskaper.

 

6.Vad är budskapet?

Vad vill man berätta med reklamen?

Vad är det de vill säga för att få mottagaren/målgruppen att bli intresserad av produkten?

 

7.Hur samverkar text/bild och bild?

Är det så att bilden och texterna bildar en helhet?

Berättar de samma saker?

Blir budskapet tydligare?

 

8.Hur tolkar du reklamen? Har sändaren lyckats? Vad tycker du?

Vad tycker du att reklamen handlar om?

Är det samma som sändaren vill visa?

Har sändaren lyckats med sin reklam? Sitt budskap?

Tror du mottagaren/målgruppen fångas?

Vad tycker du om reklamen? Varför?

 

 

 

Skillnad mellan att analysera på E- C- och A-nivå:

 

På E-nivå svarar man på frågan utan att gå djupare in på varför man tycker som man gör eller utan att hänvisa till egna kunskaper och erfarenheter

 

På C- och A-nivå går man djupare in på varför man tycker som man gör och man hänvisar till egna kunskaper och erfarenheter

 

Exempel: utifrån fråga 5 och nedan reklambild:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Hur framställs personen/personerna?

Personen/personerna i reklamen vilka är de? Vad ska de föreställa?

Vilka egenskaper kan de tillskrivas? Starka, trygga, sportiga, smarta etc.

Finns det stereotyper som utnyttjas? En stereotyp är en inre bild av en grupp och dess medlemmar, ofta i form utav förenklade, negativa bilder av gruppmedlemmarnas egenskaper.

 

E-nivå:

Tjejen vet man inget om. Hon bara står där. Man kan inte se ansiktet.

Killen är DJ. Han har musiksaker och hörlurar.

 

C-nivå:

Tjejen kan man inte se ansiktet på så det är svårt att kunna förstå vem hon är och vad hon kan känna. Det är hennes rumpa som blicken faller på.

Killen han är i rörelse. Han är en DJ det ser man på musikutrustningen och hur han håller hörlurarna. Han tittar på tjejen och ser intresserad ut.

 

A-nivå:

Tjejen ser man bakifrån. Man kan inte se vem hon är eller vad hon känner. Hon är ett objekt genom att hon är avidenifierad och att man vill att vi skall titta på hennes rumpa. Hon är inte aktiv utan hon bara står där med hängnande armar.

Killen är aktiv och i rörelse. Han är en Dj och grejar med sin utrustning. Han står på ett sätt och håller i lurar och utrustning på ett sätt som gör att jag kan se att han är Dj eller håller på och mixar med musik.

Han tittar på henne med en nöjd eller intresserad blick, men jag tror inte han möter hennes blick utan att han tittar på hennes bröst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamanalys

1.Vem är avsändare?

Hur kan du se det?

 

2.Vem är mottagare/målgrupp?

Hur kan du se det? Hänvisa till detaljer i reklamen.

 

3.Vad fångar ditt intresse?

 

4.Är personen objekt/subjekt?

Vad säger blicken?

Subjekt: aktiv, tänkande, kännande och handlande

Objekt: passiv, till för betraktaren

 

5.Hur framställs flickan?

 

6.Om det finns text med i reklamen…?

a.Hur är den utformad?

b.Påverkar den tolkningen av reklamen?

 

7.Vad är din tolkning av reklamen?

 

8.Vad tycker du om reklamen?