Uppgift 2

 

Bildsal

 

 

 

 

 

Bildundervisning i grundskolan årskurs 7-9

Analys av konstverk 2

 

Analysen av en bild, foto, konstverk består av två delar:

- DENOTATION, beskrivning av bilden

- KONNOTATION, en tolkning av bilden

 

DENOTATION eller BILDBESKRIVNING:

Här beskriver du vad du ser. Det du besrkiver ska vara relevant och inte alltför deltaljerat. Det är innehållet och inte mängden text som berättar det väsentliga om verket.

Man kan berätta om:

- Vad händer i verket?

- Vad syns i verket: t.ex., människor, saker, miljö?

- Hur är verket gjort - uppbyggt?

Tusch, akvarell, blyerts, akryl, foto, skulptur, videoverk

Ljus, mörker, skuggor

Detaljer eller få detaljer, abstrakt (icke-föreställande)

Vinklar, perspektiv,

- Var fastnar din blick?

Varför fastnar den där, finns det linjer / ljus / annat som i bilden som leder blicken dit

 

 

KONNOTATION eller TOLKNING AV BILDEN:

Här tycker du till om bilden och kopplar till egna erfarenheter, kunskaper och tankar du får till konstverket. Förklara varför du tycker eller känner något. Koppla till detaljer i bilden.

Man kan berätta om:

- Vad gör bilden intressant?

- Vilken stämning har verket? Vilken känsla vill verket förmedla?

- Vad känner du när du ser verket?

- Vad tänker du när du ser verket? Vilka associationer får du?

Tid, kultur, var i världen, yrken, vilka är personerna,

- Vad tycker du om verket?

 

 

 

Analysera följande konstverk utifrån ovan frågeställning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra konstverk att analysera: