Årskurs 9

 

Bildsal

Bildundervisning i grundskolan årskurs 7-9

Bildanalys: REKLAM år 9:

 

 

Inom detta arbetsområde kommer ni att få:

- genomgång av reklam och dess olika sätt att påverka

- mottagare och sändare av reklam

- stereotyper och hur dessa utnyttjas i reklam

- analys 1: reklambilder gruppuppgift (2-3 st per grupp)

- analys 2: en reklambild enskild uppgift

- analysförmågan och betygssystemet kopplat till att skriva en reklamanalys

 

Analys 1:

Ni får fem olika reklambilder med olika frågeställningar

Ni diskuterar och skriver ner era tankar

Överskrift på pappret är era namn och er klass

Skriv även vilken reklam ni analyserat

När ni är färdiga skriver ni ut dokumentet i biblioteket och lämnar dettta till Magnus, Madelen eller Katarina Wibergs skrivbord i C1

Uppgiften kommer att bedömas för betyg

OBS! Har du inte gjort denna måste du skriva en och lämna in.

Uppgiften finns längre ner och heter Analys 1.

 

Analys 2:

Du kommer att få en reklambild att analysera efter en frågeställning

Tänk på att innehållet är det viktiga och inte mängden text

Du ska berätta varför du tänker och associerar som du gör, hur du kommit fram till dina svar

Överskrift på pappret är ditt namn och din klass

När ni är färdiga skriver ni ut dokumentet i biblioteket och lämnar dettta till Magnus, Madelen eller Katarina Wibergs skrivbord i C1

Uppgiften kommer att bedömas för betyg

OBS! Har du inte deltagit i lektionen så måste du skriva en analys hemma eller

på elevens val

 

Uppgift Analys 2:

Analysera nedan bild med nedan frågeställning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Berätta om reklamen.

Beskriv vad du ser? Vad är det för miljö? Var utspelar sig reklamen?

Vad finns i bakgrunden?

Finns det människor och djur? Hur ser de ut? Vad gör de?

Vad händer i bilden?

Finns det detaljer som är viktiga att nämna?

 

2.På vilket sätt försöker den fånga vår uppmärksamhet?

Vad är det som vi skall upptäcka/titta på?

Hur leder bilden vår blick?

 

3.Vem är sändaren?

Vem är det som ligger bakom reklamen?

 

4.Vilken är mottagaren/målgruppen?

Vem är reklamen gjord för? Vem är personen/gruppen som skall infångas?

 

5.Hur framställs personen/personerna?

Personen/personerna i reklamen vilka är de? Vad ska de föreställa?

Vilka egenskaper kan de tillskrivas? Starka, trygga, sportiga, smarta etc.

Finns det stereotyper som utnyttjas? En stereotyp är en inre bild av en grupp och dess medlemmar, ofta i form utav förenklade, negativa bilder av gruppmedlemmarnas egenskaper.

 

6.Vad är budskapet?

Vad vill man berätta med reklamen?

Vad är det de vill säga för att få mottagaren/målgruppen att bli intresserad av produkten?

 

7.Hur samverkar text/bild och bild?

Är det så att bilden och texterna bildar en helhet?

Berättar de samma saker?

Blir budskapet tydligare?

 

8.Hur tolkar du reklamen? Har sändaren lyckats? Vad tycker du?

Vad tycker du att reklamen handlar om?

Är det samma som sändaren vill visa?

Har sändaren lyckats med sin reklam? Sitt budskap?

Tror du mottagaren/målgruppen fångas?

Vad tycker du om reklamen? Varför?

 

Extrauppgift: analys av REKLAM

Använd ovan frågeställning i Uppgift Analys 2.

Uppgift att göra när du är klar men även för dig som vill skriva en extra för att du vill visa dina kunskaper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnad mellan att analysera på E- C- och A-nivå:

 

På E-nivå svarar man på frågan utan att gå djupare in på varför man tycker som man gör eller utan att hänvisa till egna kunskaper och erfarenheter

 

På C- och A-nivå går man djupare in på varför man tycker som man gör och man hänvisar till egna kunskaper och erfarenheter

 

Exempel: utifrån fråga 5 och nedan reklambild:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Hur framställs personen/personerna?

Personen/personerna i reklamen vilka är de? Vad ska de föreställa?

Vilka egenskaper kan de tillskrivas? Starka, trygga, sportiga, smarta etc.

Finns det stereotyper som utnyttjas? En stereotyp är en inre bild av en grupp och dess medlemmar, ofta i form utav förenklade, negativa bilder av gruppmedlemmarnas egenskaper.

 

E-nivå:

Tjejen vet man inget om. Hon bara står där. Man kan inte se ansiktet.

Killen är DJ. Han har musiksaker och hörlurar.

 

C-nivå:

Tjejen kan man inte se ansiktet på så det är svårt att kunna förstå vem hon är och vad hon kan känna. Det är hennes rumpa som blicken faller på.

Killen han är i rörelse. Han är en DJ det ser man på musikutrustningen och hur han håller hörlurarna. Han tittar på tjejen och ser intresserad ut.

 

A-nivå:

Tjejen ser man bakifrån. Man kan inte se vem hon är eller vad hon känner. Hon är ett objekt genom att hon är avidenifierad och att man vill att vi skall titta på hennes rumpa. Hon är inte aktiv utan hon bara står där med hängnande armar.

Killen är aktiv och i rörelse. Han är en Dj och grejar med sin utrustning. Han står på ett sätt och håller i lurar och utrustning på ett sätt som gör att jag kan se att han är Dj eller håller på och mixar med musik.

Han tittar på henne med en nöjd eller intresserad blick, men jag tror inte han möter hennes blick utan att han tittar på hennes bröst.

 

 

Analys 1:

uppgift till dig som missat gruppuppgiften som gjordes på lektion

Skriv en analys enligt frågeställningen nedan. Skriv ut på biblioteket och lämna till Magnus, Madelen eller Katarina Wibergs skrivbord i C1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamanalys

1.Vem är avsändare?

Hur kan du se det?

 

2.Vem är mottagare/målgrupp?

Hur kan du se det? Hänvisa till detaljer i reklamen.

 

3.Vad fångar ditt intresse?

 

4.Är personen objekt/subjekt?

Vad säger blicken?

Subjekt: aktiv, tänkande, kännande och handlande

Objekt: passiv, till för betraktaren

 

5.Hur framställs flickan?

 

6.Om det finns text med i reklamen…?

a.Hur är den utformad?

b.Påverkar den tolkningen av reklamen?

 

7.Vad är din tolkning av reklamen?

 

8.Vad tycker du om reklamen?

 

 

Bildanalys: KONST år 9:

 

Inom detta arbetsområde kommer ni att få:

- genomgång av hur man gör en analys av ett konstverk

- kunskap om Denotation: beskrivning av bilden

- kunskap om Konnotation: tolkning av bilden

- analys 1: uppgift med färdig frågeställning i grupp (2-3 per grupp)

- analys 2: enskild uppgift med frågeställning

 

 

För att läsa mer om analys av Konstverk scrolla ner till Analys och reflektion och gå in under fliken Analys av konstbild. Under denna flik finns ett exempel på en konstanalys samt uppgifter.